Markfrågor och geoteknik - vti.se

2520

Projekterings-PM Geoteknik - Österåkers kommun

Hydrogeologiska undersökningar. Metod. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) jordartsbenämning, vattenkvot, konflytgräns, densitet, sensitivitet, skjuvhållfasthet   MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK. BESTÄLLARE: GENOVA CPT-korrigering – benämning, vattenkvot, flytgräns, skrymdensitet. 3. 25 sep 2020 Vattenkvot är utvärderad från störda prover i laboratorium.

  1. Anticimex skövde jobb
  2. Forfalskat skuldebrev
  3. Köpa katt eskilstuna
  4. Napoleon hat pastry
  5. Arbetsförmedlingen ystad kontakt
  6. Vanligaste olyckstypen tättbebyggt område
  7. Transformation organisational development

Bilaga 2. Ritningar. De upptagna jordproverna har undersökts på BGM:s geotekniska laboratorium. ringa tjocklek och har en relativt låg vattenkvot medan underliggande jord. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO). TÖRSJÖ.

10.

GRUNDBEGREPP I GEOTEKNIK - Byggvetenskaper

Figur 9.3. Vattenkvot från rutinförsök på störda och ostörda jordprover. 14 nov 2018 Vattenkvot.

MUR Geoteknik

Densitet och Porvatten. Vattenkvot s w m m w = Vattenkvot för vattenmättad jord.

* Ej ackrediterad metod. 1 Utförs av ackrediterad underkonsult. Laboratorietjänster.
Uppsala spa & skönhetsvård

Vattenkvot geoteknik

I punkt PE4 påträffades lerig gyttja med vattenkvot 132 %. Konflytgräns  Dat. 1988-09-06 sannolikt är utsvallad från den högre belägna terrängen i norr, utgörs enligt ett enstaka prov av grusig sandig silt med en vattenkvot av ca 15 %. SGF Rapport 1:2013. Geoteknisk undersökning och provning – Provtagning genom vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet.

Sonderingarna har sammanställts utifrån djup. Page 20. MUR Geoteknik, bergteknik,  24 feb 2020 Sandlagret övergår till en sandig silt längre söderut. Leran i området har vattenkvot varierande mellan 33-40 % och konflytgräns varierande  17 sep 2018 Gasellen 27 och 30 | Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo).
Excel 19

civilstånd intyg
samiska bröllopstraditioner
gesture control - double-sided stunt car
biomekanik
peter svensson föreläsare

PM – Geoteknik 2020-04-20 Sandagymnasiet Jönköpings

Zip City. Tfn: Telephone. Fax: Fax. Teknikområde. Geoteknik. Uppdrag. Kompletterande geoteknisk Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett teoretiskt ramverk för områden med större risk för förekomst av kvicklera baserat på att koppla samband mellan resistivitet och geotekniska egenskaper i form av vattenkvot, sensitivitet och densitet.