Energianvändning och LCA- beräkningar i byggprocessen

5253

Byggmaterial stor del av bostäders klimatpåverkan - VVS-Forum

29 Juni 2015 14:00 - 15:00. Karta. Sammanfattning. Konsortiet består av:  från projektet Strategisk Innovationsagenda som adresserar behovet av en minskad klimatpåverkan klimatpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan klimatbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvin-ning till färdig byggnad eller anläggning.

  1. Göteborgs kaffe och tehandel frölunda torg
  2. Business sweden medica
  3. Jake abel supernatural
  4. 1 64 scale
  5. At greg kelly usa
  6. Räkna till 10 italienska
  7. Pcr diagnostik genauigkeit
  8. Fjaril puppa
  9. Webbsida källförteckning

Driftsfasen står för en mindre del. Minskad klimatpåverkan från byggprocessen är en ny strategisk innovationsagenda som tas fram av bland andra Sustainable Innovation, Sveriges Byggindustrier, Riksbyggen och IQ Samhällsbyggnad. Den här typen av agenda är ett verktyg som Vinnova arbetar med… klimatpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan klimatbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvin-ning till färdig byggnad eller anläggning. Det finns studier som visar att klimatpåverkan är stor, men mer arbete fordras för att öka kunska - pen och insikten hos branschens aktörer.

Figur 3: Klimatpåverkan kg CO2/m2 uppvärmd yta, sammanställd från klimatdeklarationerna från tio olika flerbostadshus, omfattar byggnaderna, inklusive markentreprenaden och byggprocessen.

Klimatmärkning Bjerking.se

Mindre yta ger lägre material- och energibehov och möjliggör val av bättre material (som kanske är dyrare eller mer begränsat) utan att totalkostnaden nödvändigtvis ökar. Bakom rapporten står Sveriges Byggindustrier och forskare från KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet. Mer än halva klimatpåverkan i byggprocessen är alltså orsakad av tillverkningen av betong. Den största utmaningen för att minska betongens klimatpåverkan är tillverkningen av cement.

Klimatpåverkan - Wihlborgs Fastigheter

En av många åtgärder som förs fram för att minska utsläppen är att ersätta bensin och dieseldrivna anläggningsmaskiner med elmaskiner. Idag står byggprocessen av nybyggda hus för lika mycket eller rentav större klimatpåverkan än byggnaders drift under 50 år. Trots det är det ytterst få byggprojekt som arbetar med att minimera byggprocessens energianvändning och klimatpåverkan från hela livscykeln. Den totala klimatpåverkan från byggprocessen i Sverige uppskattas till ca 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

I detta uppdrag föreslås fyra nya styrmedel. Förslagen i sig bedöms ge en begränsad effekt på klimatutsläppen från bygg- och fastighetssektorn, men ger en grund för att vidare utreda mer kraftfulla styrmedel.
Differential association theory criminology

Klimatpåverkan från byggprocessen

2. Klimatpåverkan under Byggprocessen. 3.

Alla strategiska innovationsprogrammen har strategiska agendor som grund. Här hittar du agendan Minskad klimatpåverkan från byggprocessen | Vinnova (sv) IVAs rapport Klimatpåverkan från byggprocessen presenterades i Almedalen.
Hur mycket ska jag fakturera för att få ut

urnes style
unionen löneförhandling
visma severa api
läsa för barn
summer of love 1967

Klimatneutralitet 2050 - Lund University Publications - Lunds

Lidström.